Misja Biura Karier (Careers’ Service Mission)

Misją Biura Karier WSE jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w sprawnym i efektywnym na nim działaniu.

TEU’s Careers’ Service intends to help the students and alumni to find their place on the job market and to aid their skillful and effective functioning therein.

O nas (About us)

Nasza oferta (Our Offer)

Do podstawowych zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów WSE oraz pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi. Oprócz tego Biuro Karier prowadzi działania związane z propagowaniem postaw przedsiębiorczych. Adresatem tych działań są studenci, absolwenci, ale także uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i nauczyciele. 

The basic tasks of the Careers’ Service encompass performing multi-leveled search for the internship for the TEU students and for jobs for the future and current alumni, taking into account their professional interests. Apart from this, the Careers’ Service is actively promoting entrepreneurial spirit among the TEU students, alumni as well as the middle school and high school students and teachers.

Współpraca (Cooperation)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera serdecznie zaprasza do współpracy

 • Jesteś pracodawcą i potrzebujesz młodych, zdolnych ludzi na praktyki, staże lub do pracy?
 • Masz propozycję ciekawego szkolenia, kursu, programu lub projektu skierowanego do studentów i/lub absolwentów?
 • Chcesz zaprezentować możliwości rozwoju zawodowego Twojej Organizacji?
 • Organizujesz ciekawe wydarzenie związane z przedsiębiorczością i szeroko rozumianym rynkiem pracy
 • Chcesz wspomóc finansowo instytucję godną zaufania?

Jeżeli jest coś o czym nie wspomnieliśmy prosimy o Kontakt!

e-mail: biurokarier@wse.krakow.pl 
tel.: 12 683 24 71/70

Dorota Szmigielska - kierowniczka Biura Karier
Anna Węglarz - opiekunka staży i praktyk

Zapraszamy do korzystania z możliwości, jakie oferuje system wewnętrzny Biura Karier WSE!

 

The Careers’ Service of the Tischner European University invites you to join in

 • Are you an employer looking for young talented interns, trainees or employers?
 • Do you have an interesting training, course, program or project offer for students and/or alumni?
 • Do you want to present the possibilities of professional development in your organization?
 • Are you organizing an interesting event concerning entrepreneurship and broadly understood job market?
 • Do you want to subsidize a trusted institution?

If there is anything we haven’t mentioned, please contact us!

e-ma­il: biu­ro­ka­rie­r@​wse.​kra­kow.​pl 
tel.: 12 683 24 71/70

Do­ro­ta Szmi­giel­ska – the Head of the Careers’ Service
An­na Wę­glarz – Internship Supervisor

Use the opportunities offered by the internal system of TEU’s Careers’ Service!

Publikacje

 • Ambicje nie wystarczą, by przebić szklany sufit

  Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet potencjał do wykorzystania w Polsce”, którego autorami są Coca-Cola i Deloitte, aż 66proc. kobiet aspiruje do roli dyrektora lub menedżera. Jest to o ponad 10 punktów procentowych więcej, niż w przypadku mężczyzn. Mimo większych ambicji zawodowych, wciąż jednak mało kobiet sprawuje stanowiska kierownicze. Z perspektywy ekonomicznej, kobiety są tak samo produktywne jak mężczyźni. W połączeniu z wiedzą i umiejętnościami, które posiadają, stają się niezwykle istotnym i cennym elementem kapitału ludzkiego, którego wysoka jakość przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarek krajowych. W Polsce dominuje nadal tradycyjny podział ról, w którym to mężczyzna realizuje funkcję ekonomiczną, a kobieta pełni rolę opiekuńczą. Dla porównania, w Szwecji ponad połowa respondentów (61 proc.) opowiada się za równym podziałem obowiązków. W Islandii, Niemczech, Finlandii jest to 39–45 proc. społeczeństwa. Jedynie w Słowenii opcja wykorzystania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego przez matkę jest wskazywana przez zdecydowaną większość badanych (77 proc.). Jednak stereotypowy podział ról w domu to nie jedyny czynnik, który przyczynia się do zdecydowanie mniejszej obecności płci żeńskiej w kadrze zarządzającej: - Zdecydowanie niższy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych nie wynika z braku ambicji. Należy zatem zidentyfikować, a później ograniczać wpływ czynników, które utrudniają albo nawet uniemożliwiają kobietom realizację ambitnych celów zawodowych. Z badań Deloitte wynika, że umiejętne łączenie ról zawodowych z obowiązkami rodzicielskimi oraz porzucenie stereotypów o tym, w jakiej sytuacji kobieta czuje się najlepiej, jest możliwe i może ułatwić paniom realizację celów zawodowych – wskazuje Julia Patorska, zastępca dyrektora w firmie doradczej Deloitte. Obecne trendy, które nakazują ciągłe samodoskonalenie oraz podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych są kolejnym istotnym czynnikiem, który znacząco obniża konkurencyjność kobiet, zwłaszcza młodych matek, na rynku pracy. Właśnie bariery wewnętrzne to jeden z kolejnych powodów ich niskiej aktywizacji na rynku pracy. Z uwagi na konieczność poświęcania większej ilości czasu na opiekę nad dzieckiem, matki znajdują się na gorszej pozycji. To z kolei może wpływać na obniżenie wiary we własne siły, umiejętności negocjowania korzystnych dla siebie warunków pracy, wysokości płac, awansów i w konsekwencji na negatywne nastawienie do powrotu do wykonywanej profesji. Kobiety zatrudnione w biznesie wskazują także na bariery związane z ograniczoną możliwością uczestniczenia w spotkaniach biznesowych poza godzinami pracy. Często są to spotkania nieformalne, ale jednocześnie mogące mieć istotny wpływ na pozycję zawodową ich uczestników. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że kobiety stanowią połowę światowej populacji (49,5 proc. w roku 2015), jednak ich wkład w zwiększanie PKB i budowę dobrobytu nadal pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Zapewnienie im możliwości rozwoju oraz dostępu do edukacji pozwoliłoby na pełne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów talentu i pozytywnie wpłynęłoby na krajowe gospodarki. Aktywność zawodowa kobiet przekłada się także na zwiększenie dochodów, a tym samym dobrobytu gospodarstw domowych. Wynika to m.in. z faktu, że kobiety promują odmienne od męskich wzorce konsumpcji – inwestują większą część dochodów gospodarstw domowych w edukację i zdrowie swoich dzieci. Praca jest kobietą   Polki są coraz bardziej chętne do zakładania własnych firm, jednak większość z nich wciąż nie podejmuje wyzwania tłumacząc to brakiem kapitału (58 proc.), rozbudowaną biurokracją (32 proc.) i zbyt wysokimi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności (30%). Wspierając kobiety, które chciałyby założyć firmę lub też podjąć pracę w innej formie, możemy istotnie podnieść wskaźnik aktywności zawodowej kobiet. Wśród działań, które zachęcają kobiety do pracy eksperci wskazali rozwiązania, które wspierają kobiety zarówno jako matki, jak i pracowników, m.in.: opiekę prenatalną dla kobiet w ciąży, darmowe i subsydiowane kursy pomagające w przygotowaniach do porodu, sesje coachingowe, grupy wsparcia, prawo do skrócenia czasu pracy o 25 proc. do 8. roku życia dziecka, bezpłatna edukacja czy darmowe lunche dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat, możliwość pracy w niepełnym wymiarze do ukończenia 12. roku życia przez dziecko czy prawo do 480 dni płatnego urlopu do wykorzystania do 8. roku życia dziecka dla obojga rodziców. Raport Coca-Coli jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, który firma realizuje wspólnie z Fundacją Sukces Pisany Szminką. „Sukces TO JA” to kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch głównych obszarach, tj. poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji do sięgania po więcej. Program dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up. Na program „Sukces TO JA” składa się pierwszy w Polsce portal wiedzy dedykowany kobietom www.sukcestoja.pl oraz bezpłatne konferencje i warsztaty. Program jest realizowany pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Więcej informacji udzielają: Julia Patorska Senior Manager w zespole Sustainability Consulting Central Europe Kom.: + 48 502 184 801 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792 = 'jpatorska' + '@'; addy74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792 = addy74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792 + 'deloittece' + '.' + 'com'; var addy_text74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792 = 'jpatorska' + '@' + 'deloittece' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792').innerHTML += ''+addy_text74b88c2032927f4ac1109a59a9c34792+''; Anna Solarek Dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych Coca-Cola Poland Services kom.: +48 695 617 136; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd = 'asolarek' + '@'; addy9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd = addy9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd + 'coca-cola' + '.' + 'com'; var addy_text9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd = 'asolarek' + '@' + 'coca-cola' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd').innerHTML += ''+addy_text9cd27bc0d94a9ca2aaeee5069b120bcd+'';         Sukces Pisany Szminką jest pierwszą w Polsce organizacją, która kompleksowo wspiera i promuje działania kobiet w  obszarach nauki, kultury i biznesu. Została utworzona w 2008  roku z inicjatywy Olgi Kozierowskiej. Misją Sukces Pisanego Szminką jest inspirowanie kobiet do podejmowania odważnych działań, spełniania marzeń, nagłaśnianie ich sukcesów w mediach oraz dostarczanie fachowej wiedzy, niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl     Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Wśród marek firm dostępnych na naszym rynku znajdują się: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice, napoje Kropla oraz herbaty mrożone Nestea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają 2700 osób. Od 1991 r. firmy te zainwestowały w Polsce ponad 500 milionów dolarów. Coca-Cola prowadzi szerokie działania w obszarze zaangażowania społecznego, m.in. na rzecz ochrony zasobów wodnych, wspierania młodych oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Globalnie firma prowadzi program 5by20 mający na celu aktywizowanie zawodowo 5 mln kobiet na całym świecie do roku 2020, którego polską edycję uruchomiono w 2016 r.   Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego praz prywatnego działających w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.  
 • Dlaczego badania satysfakcji i zaangażowania pracowników mają sens biznesowy

  Definiując pojęcie zarządzania naukowcy jednogłośnie podkreślają „cel” jako to, do czego powinny prowadzić działania menedżerów. Gdzie w takim razie jest miejsce dla satysfakcji pracowników? Celem biznesu jest przecież dostarczanie produktu, usługi – zapewnienie klientom tego, czego potrzebują i osiągnięcie dzięki temu określonego wyniku finansowego. Nikt nie zakłada, ani nie rozwija biznesu po to, aby pracownicy byli z tego zadowoleni. Słyszy się nawet, że budowanie satysfakcji pracowników wymaga dużych nakładów, a te przecież pogarszają wynik finansowy organizacji. Nie jest to jednak prawda. Satysfakcja z pracy wpływa na rezultaty pracy oraz łagodzi wiele negatywnych zjawisk. Wydatki na badania opinii pracowników i ich poprawę to inwestycja, która procentuje w wielu obszarach. Wyniki pracy Naukowcy zgadzają się, że satysfakcja pozytywnie przekłada się na wyniki pracy. (m.in. Wright, T. A., Cropanzano, R., & Bonett, D. G. 2007; Mäkikangas, A., Aunola, K., Seppälä, P., & Hakanen, J. 2016). Oswald, A. J. wraz z zespołem, w prostych eksperymentach wykazali, że wydajność szczęśliwych osób wzrasta o 12% (Oswald, A. J., Proto, E., & Sgroi, D. 2014). Pozytywny związek zadowolenia i wydajności pracy to fakt, który ma m.in. uzasadnienie fizjologiczne. Okazuje się, że mózg osób zadowolonych działa lepiej w porównaniu do sytuacji, gdy odczuwają gorszy nastrój (Achor, 2012). Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu trwał spór, czy wysoki poziom satysfakcji jest związany z wydajnością pracy (Henne, D., & Locke, E. 1985), to dziś badacze w większości zgadzają się, że tak jest. Absencja Jeżeli ludzie są z pracy zadowoleni, to chętniej do niej chodzą. W przypadku niezadowolenia, staje się ona czymś, czego warto unikać. Ten zdroworozsądkowy wniosek potwierdzają również badania naukowców (Dwyer, D. J., Ganster, D. C. 1991). Sam poziom absencji to jednak nie wszystko, bo pociąga on za sobą znaczne wydatki dla organizacji. Konfederacja Lewiatan („Ile kosztuje choroba – obraz zdrowia pracowników”) koszt jednodniowej nieobecności w pracy szacuje w przedziale 250 – 375 PLN. Rotacja Czy ktoś z nas chciałby pracować w firmie, w której czuje się niezadowolony? No właśnie. Dlatego w firmach o złej atmosferze kierownicy częściej będą odbierać od swoich podwładnych wypowiedzenia umowy. Zjawisko potwierdza Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2016, w którym korelacja pomiędzy satysfakcją a poszukiwaniem pracy wynosi r=-0,61 (N=4816, p<0,05). Znaczy to, że osoby zadowolone z pracy rzadziej decydowały się na przeglądanie ogłoszeń o pracę lub wysyłanie życiorysu do innej firmy. Koszt poszukiwań i wdrożenie nowego pracownika to bardzo często nie kilku-, ale kilkunastokrotność jego miesięcznego wynagrodzenia. Słabsze generowanie nowych pomysłów O tym, że każdy pomysł pracownika jest cenny przeczytać można w wielu poradnikach. Jeżeli jednak pracownik np. nie lubi swojego przełożonego i swojej firmy, to nie będzie miał powodu, aby szukać potencjalnych usprawnień. Problemem jest też krytyka ze strony przełożonych i współpracowników, na którą narażeni są pracownicy w firmach o niskim poziomie zadowolenia. Jeżeli w organizacji panuje praktyka prześmiewczych dowcipów, pracownik nie będzie chciał się narażać na potencjalny atak. Zagrożenie mobbingiem Złe praktyki lubią napędzać się nawzajem. Niezadowolenie pracowników może powodować, że frustracje związane z pracą zaczną oni wyładowywać na sobie nawzajem. Przełożony zacznie obwiniać pracowników, pracownicy przełożonego. W skrajnym przypadku bycie niemiłym przerodzi się w mobbing i może skończyć się procesem wytoczonym pracodawcy. Więcej o mobbingu można przeczytać na badaniaHR.pl Czy zamiast badać nie byłoby lepiej od razu działać? Decydując, czy warto sfinansować badania pracowników, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na inne pytanie. Czy bez obiektywnych informacji, jedynie na podstawie obserwacji i posiadanej wiedzy o firmie, możemy podjąć trafne decyzje? Niekiedy się to uda.Nie ma wątpliwości, że posiadanie intuicji pomaga nam w życiu. Intuicja to wynik podświadomej analizy problemu przez nas umysł, który stara się nam podsunąć rozwiązanie. I choć wielokrotnie intuicja przyczyniała się do odkryć naukowych czy trafionych decyzji biznesowych, to pamiętajmy jednak, że niemal równie często stawała się przyczyną błędnych wniosków, które niekiedy prowadziły do upadku biznesu. A więc, o ile intuicja ma szanse trafnie podpowiedzieć nam jak zwiększyć satysfakcję pracowników, o tyle prowadząc obiektywne badania satysfakcji z pracy będziemy mieli wiedzę graniczącą z pewnością co do opinii naszych pracowników. Do podobnych wniosków specjaliści z zakresu zarządzania dochodzili już wiele lat temu. „Posługiwanie się najnowszymi zdobyczami nauki zapewnia osiągnięcie lepszych wyników w działaniu niż opieranie się jedynie na intuicji i zdrowym rozsądku” (Trzcieniecki, 1979).Jest też jeszcze jeden bardzo praktyczny powód, dla którego warto opierać się na badaniach naukowych. Dają one wartościowe oparcie w dyskusji z innymi osobami w organizacji. Mając w ręku twarde dane nie musimy tłumaczyć prezesowi czy akcjonariuszom, że „tak czuję”. Możemy powiedzieć „zbadaliśmy to – tak jest”. Bibliografia Achor, S. (2012) Positive Intelligence, Harvard Business Review, Jan-Feb; https://hbr.org/2012/01/positive-intelligenceDwyer, D. J., Ganster, D. C. (1991). The Effects of Job Demands and Control on Employee Attendance and Satisfaction. Journal of Organizational Behaviour, 12, s. 609-620.Henne, D., & Locke, E. (1985). Job Dissatisfaction: What are the Consequences.Mäkikangas, A., Aunola, K., Seppälä, P., & Hakanen, J. (2016). Work engagement-team performance relationship: Shared job crafting as a moderator. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1–19. https://doi.org/10.1111/joop.12154Oswald, A. J., Proto, E., & Sgroi, D. (2014). Happiness and Productivity Andrew J. Oswald*, Eugenio Proto**, and Daniel Sgroi** *University of Warwick, UK, and IZA Bonn, Germany **University of Warwick, UK, (February).Trzcieniecki J.; Projektowanie systemów zarządzania; Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1979Wright, T. A., Cropanzano, R., & Bonett, D. G. (2007). The moderating role of employee positive well-being on the relation between job satisfaction and job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12,93–104. doi:10.1037/1076-8998.12.2.93 dr Piotr Sedlak   Źródło: rynekpracy.pl Sedlak&Sedlak
 • Znany miliarder: nie studiuj finansów, przyszłość należy do humanistów

  Źródło: Business Insider Polska Abby Jackson , BusinessInsider.com18 lut, 11:48 Mark Cuban podzielił się raczej ponurymi prognozami na temat automatyzacji i pracy. Jego zdaniem przewagę na rynku pracy w przyszłości będą mieli... szeroko pojęci humaniści. Miliarder i inwestor Mark Cuban w trakcie imprezy NBA All-Star Technology Summit w Nowym Orleanie udzielił wywiadu dziennikarzowi Bloomberga, Cory'emu Johnsonowi. Rozmowa dotyczyła zmieniającego się rynku pracy i postępującej automatyzacji procesów. Cuban mówił, że zmiany postępują bardzo szybko, a roboty zastąpią pracowników w szerokim spektrum branż. Miliarder tłumaczył, że pewne stanowiska pracy zupełnie znikną, mogą pojawić się co najwyżej w charakterze pracy okresowej. A osoby, które je zajmowały, będą miały problem.   Mark Cuban o wartości absolwentów nauk humanistycznych na rynku pracy Johnson zapytał miliardera, czy w takim razie osoby te powinny myśleć o przebranżowieniu się, a jeśli tak, to zestawy jakich umiejętności musiałyby nabyć - wiedzę z zakresu finansów lub programowania? Cuban odparł, że to niczego nie da. Systemy komputerowe radzą sobie z analizą i obróbką danych finansowych, stąd nie jest to droga, którą on by polecał. "Osobiście uważam, że w ciągu 10 lat będzie większe zapotrzebowanie na absolwentów nauk humanistycznych. Większe niż na programistów czy nawet inżynierów, ponieważ kiedy otrzymasz [od systemu komputerowego - red.] analizę danych, swoich opcji, będziesz potrzebował innej perspektywy, z której możesz na nie spojrzeć. Dlatego przyda ci się ktoś, kto jest bardziej otwartym umysłem." Zapytany o konkretny rodzaj humanistycznych nauk, wymienił język ojczysty, filozofię, język obcy. Nie jest osamotniony w takiej postawie. Shon Burton, prezes firmy HiringSolved mówił, że absolwenci kierunków matematycznych mogący pracować przy technologiach uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji będą mieli dużą wartość na rynku pracy, ale ważne też będą "kompetencje miękkie". Kilka dni temu nad tematem pracy i automatyzacji pochylił się inny miliarder, prezes Tesli i SpaceX - Elon Musk. Tłumaczył, że wraz z postępem rozwoju robotyki, rządy nie będą miały innego wyboru, jak wprowadzić tzw. dochód podstawowy.
 • Czy boimy się rywalizacji zawodowej?

  Rywalizacja w środowisku zawodowym pozwala zwykle na osiąganie korzyści z których trzeba zrezygnować, gdy rezygnuje się z uczestnictwa w rywalizacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że rywalizacja zawodowa budzi strach, lecz na krótko. Dla firmy rywalizacja i współzawodnictwo mogą mieć negatywne konsekwencje, jeśli zamiast motywować do poprawy działania, prowadzą do wykształcenia motywacji unikowej, nakierowanej na to, by jakość wykonywanych zadań nie była gorsza od poziomu wykonania rywali.   Źródło - cały artykuł Źródło
 • Czy warto inwestować w rozwój zawodowy pracowników?

  Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, iż organizacjom biznesowym opłaca się inwestować w rozwój pracowników. Współcześnie zatrudnieni coraz rzadziej postrzegani są jako zasób, z którego korzysta się aż do jego wyczerpania. Coraz częściej pracownicy utożsamiani są z kapitałem, czyli formą bogactwa, w którą trzeba inwestować licząc na pomnażanie zysków. W przeciwieństwie do zasobów, które z upływem czasu ulegają stopniowemu zużywaniu, umiejętnie rozwijany kapitał nie tylko nie zmniejsza się, ale może się zwiększać. Zatem, odpowiadając na pytanie, ile inwestować w rozwój pracowników, można stwierdzić: tak dużo, jak to tylko możliwe. Źródło

Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, iż organizacjom biznesowym opłaca się inwestować w rozwój pracowników. Współcześnie zatrudnieni coraz rzadziej postrzegani są jako zasób, z którego korzysta się aż do jego wyczerpania. Coraz częściej pracownicy utożsamiani są z kapitałem, czyli formą bogactwa, w którą trzeba inwestować licząc na pomnażanie zysków. W przeciwieństwie do zasobów, które z upływem czasu ulegają stopniowemu zużywaniu, umiejętnie rozwijany kapitał nie tylko nie zmniejsza się, ale może się zwiększać. Zatem, odpowiadając na pytanie, ile inwestować w rozwój pracowników, można stwierdzić: tak dużo, jak to tylko możliwe.

Źródło

Aktualności

 • Absolvent Talent Days Kraków

  Szukasz zatrudnienia, chcesz poznać tajniki rekrutacji i umiejętności przydatne na ścieżce kariery? Przyjdź na Absolvent Talent Days - największe targi pracy i praktyk w Polsce oraz festiwal Twojej kariery zawodowej.   To będzie dobry dzień! Kiedy: 21 marca 2017 Gdzie: ICE Kraków Congress Centre Bilety: do pobrania na talentdays.pl   Znajdź pracę marzeń: Zyskaj na czasie i porozmawiaj o warunkach współpracy z przedstawicielami 550 top firm z Polski i zagranicy, którzy szukają kandydatów do pracy takich jak Ty - w swobodnej atmosferze, przy kawie, bez czekania na zaproszenie na rozmowę, Wybieraj spośród 4000 aktualnych ofert korporacji i średnich firm oraz skonsultuj je bezpośrednio z rekruterami bez aplikowania na stanowiska, Spotkaj się twarzą w twarz z twórcami startupów i przyłącz się do zespołów rozwijających najbardziej obiecujące firmy w Polsce, Poznaj ofertę rekrutacyjną w interesujących Cię obszarach, wybierając spośród 50 branż, m.in.: Finanse: Accenture, Księgowość: PwC, FMCG: Jeronimo Martins, Turystyka: Wezyr Holidays Coral Travel.   Rozwiń profesjonalne umiejętności przydatne na ścieżce zawodowej: Poznaj najnowsze trendy rekrutacji - dowiedz się jak odpowiadać, by dostać pracę i sprawdź się na próbnych rozmowach rekrutacyjnych, Naucz się negocjować, ćwicz asertywność i poznaj biurową etykietę - weź udział w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym przez profesjonalną firmę coachingową, Dowiedz się jak pracować nad sobą, by osiągnąć sukces - dołącz do profesjonalnych, bezpłatnych debat z ekspertami HR i gwiazdami show biznesu, które podzielą się swoim doświadczeniem, Zbliż się do wymarzonej pracy - poznaj ofertę edukacyjną najlepszych uczelni w polsce i podnieś swoje kwalifikacje. Dodatkowo: Skonsultuj swoje CV u specjalistów HR największych firm w Polsce, Wykonaj bezpłatnie profesjonalne zdjęcie do dokumentów aplikacyjnych.   10 000 osób już znalazło pracę lub praktykę razem z nami. Dołącz do nich!   Pobierz bezpłatny bilet na http://talentdays.pl.   Organizatorem Absolvent Talent Days jest portal www.absolvent.pl.  
 • "Młodzi proaktywni"

  Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI oraz Instytut InBIT Sp. z o.o. ogłaszają  kolejny nabór do projektu "Młodzi proaktywni". Liczba miejsc w projekcie ograniczona. PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH! Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego do udziału w projekcie „Młodzi  proaktywni”.  Nabór potrwa od 20 lutego do 6 marca  - tylko w tym czasie przyjmowane będą formularze aplikacyjne.  Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY. Aplikuj już dziś!!! Co możesz zyskać???? Uczestnikom projektu oferujemy: udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych indywidualne doradztwo zawodowe wsparcie ze strony specjalistów zawodowych płatny staż zawodowy wsparcie ze strony osobistego opiekuna zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl w dniach od 20 lutego do 6 marca  2017 r. lub pojawić się w biurze Fundacji PROAKTYWNI, przy Krakowskiej 11 a (budynek Krakus III piętro), codziennie w godzinach 14.30-16.30.   Nie zwlekaj i zgłoś swój udział! Zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej.   Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: mlodzi.fundacjaproaktywni.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530 593 998, 530 693 296, e-mail: młTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9 = 'odzi.proaktywni' + '@'; addy3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9 = addy3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9 + 'fundacjaproaktywni' + '.' + 'pl'; var addy_text3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9 = 'odzi.proaktywni' + '@' + 'fundacjaproaktywni' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9').innerHTML += ''+addy_text3ba76472eb6f2104332d9e2c2ba3a7d9+''; , oraz w Lokalnym Centrum Aktywności w Tarnowie, ul. Krakowska 11 a. Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację PROAKTYWNI w partnerstwie z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zaproszenie na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym WUP

  Biuro Karier WSE oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają studentów Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym WUP.   Najbliższe spotkania odbędą się  14 marca 2017 (tj. wtorek) w Biurze Karier (pokój B13), ul. Westerplatte 11: Spotkanie1 –  godz. 9.00-10.30 Spotkanie2 – godz. 10.30-12.00 Spotkanie3 – godz. 12.00-13.30 Spotkanie4 – godz. 13.30-15.00 Spotkanie5 – godz. 15.00-16.00   Co daje indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym: będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu); będziesz mogła/ mógł rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów; uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać, szukając pracy i przygotowując dokumenty zawodowe; nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; przygotujesz swoje CV oraz list motywacyjny; zdobędziesz wiedzę przydatną do założenia firmy; rozwiniesz umiejętności interpersonalne; poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.   Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 10 marca 2017 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e = 'biurokarier' + '@'; addyd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e = addyd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e + 'wse' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e = 'biurokarier' + '@' + 'wse' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e').innerHTML += ''+addy_textd3e445b9f28171fa363f82ed8876c80e+''; W zgłoszeniu należy podać: godzinę wybranego spotkania, imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr telefonu kontaktowego.
 • Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR 2017

  Startuje Konkurs wiedzy o CSR organizowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W dniach 13.02 - 06.03 br. licealiści/stki oraz studenci/tki z całej Polski będą mogli wziąć udział w teście online i dzięki temu zakwalifikować się do kolejnych etapów konkursu. Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat.   Kto może wziąć udział w Konkursie CSR? W Konkursie CSR może wziąć udział każdy/a student/ka, licealista/ka, klasy o dowolnym profilu czy dowolnym kierunku studiów I i II stopnia, który/a nie ukończył/a 26 roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu CSR.   Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR? Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych - daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział. Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR. Harmonogram konkursu: I etap (13.02 - 06.03) test elektroniczny (on-line) na stronie odpowiedzialnybiznes.pl Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu pierwszym 400 osobom, które go rozwiążą. Pozostałe zakwalifikowane osoby zostaną zapisane na listę rezerwową. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną. II etap (30 marca) Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej. Finał – rozstrzygnięcie (27 kwietnia 2017) Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Więcej informacji o konkursie udziela koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Marta Górska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak92d492898ef12038cb1525b9027c6b38').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy92d492898ef12038cb1525b9027c6b38 = 'marta.gorska' + '@'; addy92d492898ef12038cb1525b9027c6b38 = addy92d492898ef12038cb1525b9027c6b38 + 'fob' + '.' + 'org' + '.' + 'pl'; var addy_text92d492898ef12038cb1525b9027c6b38 = 'marta.gorska' + '@' + 'fob' + '.' + 'org' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak92d492898ef12038cb1525b9027c6b38').innerHTML += ''+addy_text92d492898ef12038cb1525b9027c6b38+''; Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają: Partnerzy Konkursu: BGŻ BNP Paribas, Cemex Polska Patroni medialni:odpowiedzialnybiznes.pl; crnavigator.pl; dlastudenta.pl; eurostudent.pl; studentnews.pl; kampaniespoleczne.pl Załączniki: LOB 13 edycja-KONKURS plakat5.pdf Regulamin Konkursu CSR 2017.pdf
 • Warsztat "Sztuka planowania czasu" - Kraków

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na jednodniowy warsztat pt. "Sztuka planowania czasu".       Warsztat skierowany jest do wszystkich osób, które pragną nabyć umiejętność racjonalnego gospodarowania czasem i zwiększyć efektywność swoich działań. Miejsce: Kraków - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1. Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00 w sali 006 na parterze. Data: 20.02.2017   Biorąc udział w zajęciach, uczestnicy: poznają techniki zarządzania zadaniami, dowiedzą się, jak uniknąć tzw. "pułapek czasowych", rozwiną umiejętność wyznaczania priorytetów, poznają zasady ustalania priorytetów i celów zawodowych, dowiedzą się, dlaczego umiejętność zarządzania własnym czasem jest ceniona przez pracodawców.   Zajęcia odbywają się się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie CIiPKZ WUP w Krakowie minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia.Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter - pokój 003, tel.: 12 42 40 738, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53 = 'centrum.krakow' + '@'; addyfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53 = addyfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53 + 'wup-krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53 = 'centrum.krakow' + '@' + 'wup-krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53').innerHTML += ''+addy_textfb16bebc74215d0624f713455fd6bd53+''; . Załączniki: Planowanie czasu.jpg
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na jednodniowy warsztat pt. "Sztuka planowania czasu".

 

 

 

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób, które pragną nabyć umiejętność racjonalnego gospodarowania czasem i zwiększyć efektywność swoich działań.

Miejsce: Kraków - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1. Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00 w sali 006 na parterze.

Data: 20.02.2017

 

Biorąc udział w zajęciach, uczestnicy:

 • poznają techniki zarządzania zadaniami,
 • dowiedzą się, jak uniknąć tzw. "pułapek czasowych",
 • rozwiną umiejętność wyznaczania priorytetów,
 • poznają zasady ustalania priorytetów i celów zawodowych,
 • dowiedzą się, dlaczego umiejętność zarządzania własnym czasem jest ceniona przez pracodawców.

   

  Zajęcia odbywają się się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie CIiPKZ WUP w Krakowie minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia.Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

  Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter - pokój 003, tel.: 12 42 40 738, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Załączniki:
  Pobierz plik (Planowanie czasu.jpg)Planowanie czasu.jpg