Od wielu lat na rynku pracy toczy się dyskusja dotycząca trudności w wejściu na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. W dyskusji tej pojawiają się różne skrajne opinie, wskazujące między innymi na to, że szkoły tworzą specjalistów, którzy niestety nie są przygotowani do elastyczności, jaka konieczna jest na rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw tego typu sądom, Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej przygotowało programu zajęć dla studentów, w którym zawarte są treści związane z przygotowaniem się do wejścia na rynek pracy, a także mądrym budowaniem własnej strategii poruszania się po nim.

 

For many years now the job market witnesses the increasing dilemma when it comes to difficulties of graduates entering job market. The discussion on the topic raises polarizing opinions, which show that schools educate specialists, who unfortunately are unprepared for the flexibility, necessary on the job market.

In reaction to these judgement, the Careers’ Service of the Tischner European University prepared a program of classes for students encompassing the issues connected with entering job market, as well as wise strategy building for the participation on the job market.