Serdecznie zapraszamy studentów WSE na indywidualne emisje filmów szkoleniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 w Biurze Karier , pokój B13.


Biuro Karier dysponuje szeroką ofertą tytułów:

  • AUTOPREZENTACJA czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek - cykl

        cz.I    Savoir-vivre w pracy
        cz.II  Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych
        cz.III Mowa ciała w praktyce 

 

TEU students are welcome to individual emissions of training films from Monday to Friday, from 8 a.m. to 5 p.m. in the Careers’ Service, room B13.


The Careers’ Service offers a broad range of titles:

  • AUTOPREZENTACJA czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek - cykl

       Part I    Sa­vo­ir-vi­vre w pra­cy
       Part ​II  Jak wy­wrzeć do­bre wra­że­nie na in­nych
       Part III Mo­wa cia­ła w prak­ty­ce