Wzory umów – umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło

Kontynując wątek wejścia na rynek pracy, w którym pojawił się temat umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, przedstawiamy, poniżej w załączniu, wzory umów.