Przed podjęciem praktyki

należy złożyć w Biurze Karier:

W trzech egzemplarzach Porozumienie, uzupełnione o dane firmy/instytucji oraz studenta/ki wraz z załącznikami:

Wzór Porozumienia i Skierowania są do pobrania poniżej.
        

Podstawą do rozliczenia praktyk jest:


UWAGA! Praktyki należy rozliczyć w Biurze Karier do 14 dni od daty zakończenia praktyki/stażu! 

 

Internship agreement and referral

 

Before the internship

File in in the Careers’ Service:

  • The right Agreement form (3 copies) with the data of the company/institution and of the student, with the internship referral and program attached.

The Agreement and Referral forms downloadable below. The internship program downloadable from Internship program section.

File in in the Careers’ Service:

  • A copy of the document confirming the student’s accident insurance for the time of the internship.

Download from the Careers’ Service website – Internship book tab

  • Internship e-book
  • Form confirming student achievement of educational effects compatible with professional internship program – appropriate for the academic area of studies
  • Internship evaluation form

 

The basis for acquiring credit for the internship is:

  • Providing the Agreement form with the attachments as well as the confirmation of the accident insurance before the internship
  • The internship book with full internship record
  • The list of internship tasks in accordance with the student’s profile and specialization.
  • Form confirming student achievement of educational effects compatible with professional internship program – appropriate for the area of studies
  • Internship evaluation form


ATTENTION! THE COMPLETION OF THE INTERNSHIP MUST BE CONFIRMED IN THE CAREERS’ SERVICE UP TO 14 DAYS SINCE THE END OF THE INTERNSHIP!