Dla poszczególnych kierunków studiów obowiązują poniższe programy praktyk.

UWAGA! Wybrane miejsce realizacji praktyki oraz szczegółowy program musi być zgodny z profilem kształcenia.

 

Please, find below the internship programs for all the profiles of studies.

ATTENTION! The chosen place of the internship and detailed internship program have to remain in accordance with the educational profile.

Załączniki:
Pobierz plik (BIZNES MIĘDZYNARODOWY_II st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)BIZNES MIĘDZYNARODOWY_II st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (BIZNES MIĘDZYNARODOWY_II st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx)BIZNES MIĘDZYNARODOWY_II st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)FILOLOGIA_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx)FILOLOGIA_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_komunikacja.docx)FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_komunikacja.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_Załącznik 2 do porozumienia_Program praktyk_komunikacja_ang.docx)FILOLOGIA_II st_Załącznik 2 do porozumienia_Program praktyk_komunikacja_ang.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska.docx)FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska_dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017_2018.docx)FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska_dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017_2018.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska_wer.ang.docx)FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_nauczycielska_wer.ang.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_tłumaczenia.docx)FILOLOGIA_II st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_tłumaczenia.docx
Pobierz plik (FILOLOGIA_II st_Załącznik 2 do porozumienia_Program praktyk_tłumaczenia_ang.docx)FILOLOGIA_II st_Załącznik 2 do porozumienia_Program praktyk_tłumaczenia_ang.docx
Pobierz plik (GRAFIKA_I st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.ang.docx)GRAFIKA_I st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.ang.docx
Pobierz plik (GRAFIKA_I st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)GRAFIKA_I st_załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (LINGWISTYKA DLA BIZNESU_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)LINGWISTYKA DLA BIZNESU_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (LINGWISTYKA DLA BIZNESU_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx)LINGWISTYKA DLA BIZNESU_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx
Pobierz plik (PSYCHOLOGIA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)PSYCHOLOGIA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (PSYCHOLOGIA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_ang.docx)PSYCHOLOGIA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_ang.docx
Pobierz plik (SKANDYNAWISTYKA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)SKANDYNAWISTYKA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (SKANDYNAWISTYKA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx)SKANDYNAWISTYKA_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx
Pobierz plik (ZARZĄDZANIE_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx)ZARZĄDZANIE_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk.docx
Pobierz plik (ZARZĄDZANIE_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx)ZARZĄDZANIE_I st_Załącznik 2 do porozumienia_program praktyk_wer.ang.docx