W celu efektywnej pomocy studentom i absolwentom Biuro Karier prowadzi pośrednictwo praktyk / pracy. 

 

Pośrednictwo to polega w szczególności na: 

  • prowadzeniu bazy danych praktykodawców / pracodawców (zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych), 
  • prowadzeniu bazy danych studentów/absolwentów,  zainteresowanych znalezieniem praktyk/pracy, 
  • udzielaniu pomocy praktykodawcom/pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz praktyk i  staży zawodowych, 
  • udzielaniu pomocy studentom/absolwentom w aktywnym poszukiwaniu praktyk/pracy.