UWAGA! Wybrane miejsce praktyki/stażu należy skonsultować w Biurze Karier pod kątem zgodności z kierunkiem i specjalnością kształcenia.

 

 • firmy i organizacje oferujące psychologiczną pomoc
 • poradnie psychologiczne
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • szpitale
 • szkoły
 • przedszkola
 • domy pomocy społecznej
 • domy seniora
 • domy dziecka
 • firmy/działy HR
 • firmy/działy rekrutacyjne
 • firmy/działy szkoleniowe
 • firmy/działy konsultingowe
 • korporacje