Publikacje

Galeria

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Kompetentnie ku przyszłości
Kapitał Ludzki

Projekt rozwojowy uczelni „Kompetentnie ku przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS