Celem poradnictwa zawodowego realizowanego w Biurze Karier jest pomoc studentom w znalezieniu własnego miejsca na rynku pracy. Może ono mieć formę bardzo prostą, np.: pomocy z zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również bardziej złożoną, związaną z planowaniem ścieżki kariery.

 

The aim of the vocational guidance realized in the Careers’ Service is helping students to find their own place on the job market. It can have a simple form, e.g. assistance in editing application forms, or more complex, i.e. defining professional preferences, interests, personality traits.