Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera  zorganizowało konferencję, w ramach której problematyka doradztwa edukacyjnego i zawodowego poddana zostawała publicznej dyskusji. Konferencja była połączeniem konferencji naukowej i debaty społecznej. Celem konferencji było upowszechnienie idei profesjonalnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego w dokonywaniu właściwych wyborów, zgodnych z predyspozycjami, wiedzą, zainteresowaniami i możliwością realizowania się w przyszłym życiu zawodowym.