Projekt „Młody przedsiębiorca – trzy kroki w świat biznesu” skierowany był do młodych, przedsiębiorczych ludzi, których wiek nie przekraczał 25 lat i nie byli zarejestrowani jako bezrobotni.

Głównym celem była pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie nowym firmom kompleksowego wsparcia informacyjnego, doradczego i finansowego.Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dostarczyła uczestnikom wiedzy w tym zakresie. Konsultacje pozwoliły na dopracowanie biznesplanów oraz w późniejszym czasie na pomoc w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Były to cenne godziny dla każdego uczestnika.Szkolenia były prowadzone przez specjalistów znających dobrze specyfikę przedsiębiorstw. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które przydadzą się im nie tylko w czasie trwania projektu.

Nabyta wiedza oraz wsparcie pomostowe pozwoliło uczestnikom pokonać najczęstsze bariery, które mogli napotkać na początku działalności