Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko to, czy dostaniesz się do pracy, ale i to, na jakich warunkach będziesz pracować. Przygotuj się do niej dobrze!


Podczas interview pracodawca chce przekonać się, czy kandydat rzeczywiście nadaje się do pracy na danym stanowisku, a także czy dobrze wpasuje się w zespół, w którym będzie pracował. 
Bezpośrednie spotkanie to nie tylko możliwość sprawdzenia informacji zawartych w aplikacji, ale także okazja poznania oczekiwań pracownika. Nie tylko co do wysokości wynagrodzenia, ale i preferowanego sposobu organizacji pracy czy zawodowych planów na przyszłość. To również szansa na sprawdzenie, czy kandydat jest rzeczywiście zainteresowany oferowanym stanowiskiem, czy też szuka jakiejkolwiek pracy.

Musi być odpowiedź…
Chcąc dobrze wypaść na spotkaniu z przyszłym pracodawcą, trzeba znać odpowiedź na wszystkie pytania. Większość rozmów kwalifikacyjnych odbywa się według określonego schematu: pytanie o przeszłość (edukacja, dotychczasowe doświadczenia), plany zawodowe oraz wyobrażenie kandydata o poszukiwanej pracy. Oprócz tego, mogą dochodzić inne elementy, zależne od specyfiki stanowiska, branży, firmy czy po prostu osoby przeprowadzającej rozmowę. Często na początku padają pytania dotyczące hobby kandydata – kilka zdań na niezobowiązujący temat może rozładować stres i wprowadzić przyjazną atmosferę. A jeśli się jeszcze okaże, że kandydat spędza czas wolny w podobny sposób jak przyszły przełożony… 
Zdarza się, że pracodawcy wykorzystują spotkanie z kandydatem jako okazję do sprawdzenia, jak ci radziliby sobie w trudnej, realnej sytuacji. Osoba prowadząca rekrutację może np. wyjść bez słowa na pewien czas z sali i po powrocie słowem nie wyjaśnić swojego zachowania. Może też zadawać pytania natarczywym, zniecierpliwionym czy wręcz niegrzecznym tonem, popędzać kandydata do szybszej odpowiedzi, zarzucać mu mówienie nieprawdy itp.

…właściwa reakcja…
Czasem sztuczki stosowane przez osoby rekrutujące mogą się wydać wręcz zabawne. Np. prośba pracodawcy o odtworzenie dzwonka używanego w telefonie komórkowym może dać jakąś informację o charakterze kandydata. Albo prośba o „zagranie” jakiegoś zwierzęcia – pokaże, czy kandydat jest kreatywny i potrafi szybko przejść od odpowiedzi na ważne i trudne pytania do zupełnie innej formy aktywności. Takie triki są jednak tylko dodatkami do rozmowy kwalifikacyjnej; mogą pomóc podjąć decyzję, ale na pewno nie mają wpływu decydującego.

…i pytanie
Ważnym elementem interview jest część, w której to kandydat ma możliwość zadawania pytań. Nie można z niej zrezygnować. Zadanie pytania „A czym właściwie zajmuje się firma?” doszczętnie skompromituje kandydata. Pytania powinny dotyczyć specyfiki pracy, bardziej pogłębionych zagadnień związanych z działalnością pracodawcy czy możliwych ścieżek kariery. Chodzi nie tylko o zdobycie informacji, ale też o udowodnienie pracodawcy, że kandydatowi rzeczywiście zależy na tej pracy.

Negocjacje płacowe

Rozmowa o pieniądzach jest jednym z trudniejszych elementów interview. Przyszły pracownik chce zarabiać dużo, ale nie jest przecież jedynym kandydatem. Pozostali mogą zgodzić się na pracę za mniejszą pensję. A absolwent rzadko dysponuje na tyle dużą wiedzą czy doświadczeniem, żeby dyktować warunki pracy pracodawcy.

„Łatwiej” mają osoby ubiegające się o pracę w dużych firmach. Zwykle istnieją w nich szczegółowo określone siatki płac, z których wynika, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy na poszczególnych stanowiskach. 
Tam, gdzie jest pole do negocjacji, trzeba z tej możliwości skorzystać. Warto zorientować się, na jakie wynagrodzenie może liczyć osoba na takim stanowisku, w tej branży, z takimi kwalifikacjami – pomocą służą liczne listy płac, fora internetowe poświęcone pracy, znajomi… Walcząc o swoją oczekiwaną pensję trzeba używać konkretnych argumentów. Szczególnie dobre wrażenie robi inwestowanie w siebie – opłacanie studiów podyplomowych, kursu językowego itp.
Spotkania z pracodawcą nie muszą się skończyć na jednej rozmowie. Ile tych spotkań będzie i czego dokładnie będą dotyczyć, zależy od zwyczajów panujących w firmie. Ilość spotkań w żaden sposób nie świadczy o stopniu zainteresowania kandydatem – można być przyjętym po jednym spotkaniu, a można też nie dostać pracy mimo kilkakrotnych odwiedzin siedziby firmy.

 

Co chcą wiedzieć pracodawcy?

 • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie?
 • Jak wyobrażasz sobie pracę na stanowisku, na które aplikujesz?
 • Jakie masz plany zawodowe na najbliższe pięć lat?
 • Dlaczego uważasz, że przydasz się w naszej firmie?
 • Wolisz pracować zespołowo czy indywidualnie?
 • Jaką rolę najchętniej pełnił(a)byś w zespole?– 

Trudne pytania:

 • Co Pana(ią) najbardziej motywuje do pracy?
 • Czego się nauczył(a) się Pan(i) po ostatnio poniesionej porażce?
 • Jakie odniósł (odniosła) Pan(i) w ostatnim czasie sukcesy?
 • Jakie są Pana(i) największe zalety? A wady?
 • Dlaczego odszedł (odeszła) Pan(i) z poprzedniego miejsca pracy? 

Pracodawca w większości przypadków nie może odrzucić Twojej kandydatury ze względu na:

 • płeć,
 • poglądy polityczne,
 • wyznanie,
 • orientację seksualną,
 • plany macierzyńskie,
 • przynależność związkową.


Musisz mieć jednak świadomość, że w przypadku niektórych stanowisk jest to niezbędne i pracodawca może brać to pod uwagę przy zatrudnieniu, bez naruszania przepisów prawa pracy.