W celu efektywnej pomocy studentom i absolwentom Biuro Karier prowadzi pośrednictwo praktyk / pracy. 

Pośrednictwo to polega w szczególności na: 

  • prowadzeniu bazy danych praktykodawców / pracodawców (zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych), 
  • prowadzeniu bazy danych studentów/absolwentów,  zainteresowanych znalezieniem praktyk/pracy, 
  • udzielaniu pomocy praktykodawcom/pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz praktyk i  staży zawodowych, 
  • udzielaniu pomocy studentom/absolwentom w aktywnym poszukiwaniu praktyk/pracy.

 

Job and internship intermediation

To effectively help the students and alumni the Careers’ Service provides job and internship intermediation.

The intermediation encompasses:

  • building a database of internship providers/employers (data gathering, classifying and sharing the job/internship offers),
  • building a database of job- or internship-seeking students/alumni,
  • helping internship providers/employers to contact candidates for the vacancies and for internship,
  • helping students/alumni to actively look for internship/work.