BIZNES MIĘDZYNARODOWY – STUDIA II STOPNIA

Podmioty biznesowe

 • korporacje międzynarodowe, podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw (np. eksporterzy, importerzy, firmy zajmujące się realizacją inwestycji zagranicznych, jednostki odpowiedzialne za rozwój rynków zagranicznych w firmach, piony zarządzania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych etc.).
 • agencje stymulujące rozwój przedsiębiorczości i handel międzynarodowy (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.).

Organizacje pozarządowe

 • organizacje pozarządowe o profilu gospodarczym (CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych).

Instytucje międzynarodowe

 • międzynarodowe organizacje i instytucje o profilu gospodarczym (agencje Unii Europejskiej).

Administracja publiczna

 • wydziały ekonomiczne, handlu lub inwestycji działające w strukturach placówek dyplomatycznych oraz placówek konsularnych
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • departamenty do spraw rozwoju gospodarczego, inwestycji zagranicznych, handlu czy współpracy z zagranicą funkcjonujące w ramach jednostek samorządu terytorialnego (np. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa).

Inne

 • ośrodki naukowo-badawcze (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
 • media zajmujące się zagadnieniami biznesu międzynarodowego (Puls Biznesu, Money.pl, TVN CNBC, Polityka).

 

FILOLOGIA – STUDIA I STOPNIA

 • specjalność tłumaczeniowa – biura tłumaczeń, kancelarie tłumacza przysięgłego
 • wydawnictwa
 • redakcje gazet
 • agencje reklamowe
 • agencje public relations
 • telewizja
 • radio
 • samorządy (biura współpracy zagranicznej)
 • biura współpracy zagranicznej urzędów wojewódzkich
 • administracja rządowa (np. MSZ, Kancelaria Premiera, UKIE, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza)
 • instytucje kultury (muzea, instytuty, teatry, galerie, kino artystyczne)
 • instytucje europejskie (tematyka związana z kulturą, mediami, zagadnienia polityczno – społeczne, promocja)
 • przedsiębiorstwa polskie współpracujące z firmami/klientami zagranicznymi
 • przedstawicielstwa firm zagranicznych w Polsce
 • biura podróży (rezydencja, promocja)
 • biura organizacji imprez
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

 

FILOLOGIA – STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE

 • korporacje
 • agencje reklamowe
 • agencje public relations
 • media (telewizja, radio, internet, prasa)
 • biura współpracy zagranicznej
 • administracja rządowa (np. MSZ, Kancelaria Premiera, UKIE, Ministerstwo Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza)
 • instytucje kultury (muzea, instytuty, teatry, galerie, kino artystyczne)
 • instytucje europejskie (tematyka związana z kulturą, mediami, zagadnienia polityczno–społeczne, promocja)
 • przedsiębiorstwa polskie współpracujące z firmami/klientami zagranicznymi
 • przedstawicielstwa firm zagranicznych w Polsce
 • biura podróży (rezydencja, promocja)
 • biura organizacji imprez
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

 

FILOLOGIA – STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

 • nauczanie ponadgimnazjalne – licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe
 • szkoły językowe i placówki, prowadzące kursy dla osób dorosłych, szkoły wieczorowe.

 

FILOLOGIA – STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja: TŁUMACZENIA

 • biura tłumaczeń
 • kancelarie tłumacza przysięgłego
 • wydawnictwa
 • agencje reklamowe
 • media (telewizja, radio, Internet, prasa)
 • instytucje kultury (muzea, instytuty, teatry, galerie, kino artystyczne)
 • instytucje europejskie (tematyka związana z kulturą, mediami, zagadnienia polityczno–społeczne, promocja)
 • biura podróży.

 

GRAFIKA REKLAMOWA I MULTIMEDIA – STUDIA I STOPNIA

 • agencje reklamowe,
 • studia projektowe,
 • wydawnictwa,
 • drukarnie,
 • producenci multimediów, gier i aplikacji,
 • działy marketingów dużych i średnich firm.

 

PSYCHOLOGIA – STUDIA I STOPNIA

 • instytucje samorządowe (m.in. szpitale, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej), gdzie pracują psychologowie, pełniąc różne role
 • firmy, fundacje i stowarzyszenia, które w ramach swojej działalności, zajmują się również: ustawicznym rozwojem, wspieraniem osób bezrobotnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielaniem psychologicznego wsparcia czy psychoterapeutycznej pomocy, prowadzących terapeutyczne lub rozwojowe zajęcia dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych
 • działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm i korporacji
 • firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • małe i średnie firmy lub działy dużych przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych, usługowych),
  w których menedżerowie zarządzają zespołami lub dużymi grupami pracowników.

 

SKANDYNAWISTYKA – STUDIA I STOPNIA

 

ZARZĄDZANIE – STUDIA I STOPNIA

 • korporacje
 • firmy międzynarodowe
 • duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa
 • firmy zarządzane (zarządzające) przez projekt
 • instytucje realizujące projekty w ramach funduszy Unii Europejskiej
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje Państwa na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym
 • urzędy administracji rządowej
 • urząd Wojewódzki
 • Ministerstwa
 • urzędy administracji pozarządowej
 • urząd marszałkowski
 • urząd miasta
 • Krakowski Park Technologiczny
 • inkubatory Przedsiębiorczości
 • przedsiębiorstwa typu spin off/ spin out
 • projekty typu spin off/ spin out.